Daily Archives: september 8, 2008

Kjell EK(SD) har fel om människovärdet

För ett tag sedan hade en Sverigedemokrat vid namn Kjell Ek publicerat en lång artikel som en kommentar på min blogg. Ek hävdade bestämt att en människas värde bedöms efter inkomst och att ett lika människovärde därför inte existerar.

Ek inleder sin artikel med att förklara att bankväsendet är beviset på att värdet på en människa varierar. För vem som helst som har läst lite ekonomi, så är det inga konstigheter att en bank inte lånar ut lika mycket till någon med låg inkomst (utan säkerhet) som någon med en hög. För mig är detta helt enkelt illrelevant fakta, men för Ek är detta beviset för att en person med lägre inkomst har ett lägre människovärde!

Med risk att bli allt för personlig så skulle jag faktiskt inte heller låna ut t ex 100 000 000 till mig själv, eftersom det är en omöjlighet för mig att betala tillbaka detta med min nuvarande inkomst.

Ek hävdar vidare att det vi kristdemokrater kallar det okränkbara människovärdet är en fantasi: ”Det finns inget människovärde bara varma ord och vackra fraser.” Ja, det stämmer att människovärdet det inte ett objekt, människovärdet är inget man kan ta på. Några andra saker man inte kan ta på är kristna värderingar, gemenskap eller traditioner. Saker som även (sd) brukar hävda att de står upp för när det stundar till val. Men trotts att Ek tycker att detta är att tro på det icke existerande, så står vi kristdemokrater upp för alla de ovan nämnda sakerna, inklusive vikten av varma ord och vackra fraser. Vi tror att människan är en andlig varelse som också har andra behov än enbart ekonomiska och materiella.

Vad vore ett land utan dess traditioner?

Svar på kritik av min tidigare insändare om Marinens musikkår(version2).

På vilket sätt är denna fråga samhällsviktig? Så frågade mig en moderat som tillsammans med sina partivänner hade haft mycket roligt åt min insändare häromdagen. Ja det skrattet kan jag sannerligen unna dem.

Varför liberaler inte förstår varför jag kan tycka att frågor som bevarandet av Marinens musikkår är av stor vikt, står att finna på ett ideologiskt plan. Medan en liberal i varje frågeställning endast är intresserad i om huruvida något är ekonomiskt lönsamt eller ej, så ser vi kristdemokrater endast pengarna som ett medel för att nå vissa mål. Pengar och materiella ting är inget ont, men det är inte det viktigaste. Människan är och förblir en andlig varelse med också andra behov än materiella ting, bland annat kultur och traditioner. När jag för flera år sedan tog mitt beslut att lämna min post som lokal MUF-ordförande och ansluta mig till KDU, så var deras materialistiska tänkande en stor del i beslutet. Ett beslut som jag ständigt blir förvissad om att vara det korrekta.

Men åter till ämnet, frågan är givetvis ändå berättigad. Och jag ska inte hymla med att frågan inte är det mest samhällsviktigaste. Men man måste fråga sig själv om frågor av den samhällsviktiga karaktären är de enda som får tas upp i det offentliga rummet? Jag hoppas verkligen inte det för då skulle diskussionerna lät bli ganska enformiga.

Jag anser bestämt att något som har en tradition på flera hundra år och inte fungerar dåligt är viktig att bevara, om inte för samhällets skull, så för framtida generationers skull. För vad vi måste fråga oss själva är, vad vore ett land utan dess traditioner?
(Publicerad i Östra Småland)